AEN Otomasyon

BİZİ ARAYIN
ARZEN GROUP

ARZEN GROUP

ARZEN GROUP

ARZEN GROUP

Medware.net HBYS

MedWare hasta kabul modülünde sağlık kuruluşunun talepleri doğrultusunda gerekli tüm veriler toplanmaktadır. Bunlar kimlik bilgileriyle sınırlı tutulmamakta en geniş anlamda adres bilgilerini ve resmi hastalarda kurum bilgilerini de içermektedir. Hasta sisteme bir kez kayıt edildikten sonra kendisine bir barkod verilmekte ve artık hastane içindeki tüm işlemler bu barkod üzerinden yürütülmektedir. Hasta kartı üzerine ya da sağlık karnesi üzerine yapıştırılabilen barkod mekanizmasıyla hastanın sonraki gelişlerinde hizmet almaya başlaması otomatik olarak yapılmaktadır. MedWare hizmet girişi modülün de hastalara önceden tanımlanmış hizmetler, yine barkod mekanizmasıyla kolayca girilebilmektedir.

Hastanın resmi, özel, anlaşmalı kurum ya da özel sigorta hastası olması durumuna göre fiyatlandırma otomatik olarak yapılmakta ve faturasına yansıtılmaktadır. Hastaneler içinde rutin olarak yapılan bazı hizmetler paket hizmet olarak tanımlanabilmekte ve hastaya bir defada paketin içeriği hizmet olarak verilebilmektedir. Ayrıca birbirine bağlı işlemlerin olması durumunda işlemin biri girildiğinde diğerinin otomatik olarak girmesi sağlanmaktadır. (Örneğin: ampul şeklindeki bir ilaç verildiğinde enjeksiyonun , serum verildiğinde damar yolu açılmasının otomatik olarak girilmesi) Yine entegre sistemin getirdiği bir avantaj olarak stok bağlantılı hizmetlerde gerekli aparatlar stok kaydına yansıtılmaktadır. Hizmet girişinde kullanılacak barkodlu istem kağıtları MedWare tarafından hazırlanabilmektedir. Polikliniklerde bilgisayar kullanılması durumunda barkodlu istem kağıtlarına gerek duyulmaz. Poliklinikten yapılan talepler hastanın kurum bilgilerine bağlı olarak ilgili modüllerde otomatik olarak görülür. Hasta yapılan tetkik veya tedavi için ücret ödemesi gerekiyorsa talep öncelikle vezne modüllerinde görülür. Ödeme yapılmadan ilgili birime talep gitmez. Acil ve adli hastalar için hasta kayıt modülü içinde ayrı uygulamalar geliştirilmiştir. Her iki grup hastada kurumuna, para ödeyip ödemediğine bakılmadan sistem içinde hareket ettirilebilmektedir. Hem hasta kayıt hem de hizmet girişi ekranlarında yer alan geniş sorgulama seçenekleriyle kullanıcıya aradığı hasta ya da hastaları kolayca bulma ve kayıtlı bilgilere ulaşabilme imkanı getirilmiştir.

AYRINTILAR

ARZEN GROUP

Medware.net PBYS

Hastalara randevu vermede Randevu Sistemi şu özellikleri ile öne çıkmaktadır; İstenilen sayıda doktor, cihazlar için ayrı ayrı grup tanımlanabilir. Her randevu grubu için günlük randevu başlangıç bitiş saati aralıkları tanımlanabilir, ayrıca çeşitleri randevu ve zaman aralıkları tanımlanarak hızlı randevu verme imkanı sunulur. Çalışılmayan günler, resmi tatiller veya bir cihaz arıza durumu nedeni ile randevu verilmemesi gereken günler tüm gün kapatılarak yanlışlıkla randevu verilmesi engellenir. Randevu verilirken; Hastanın TC No'su yazılır yazılmaz sistemdeki hasta arşivi taranır ve hastanın kaydına ulaşılırsa otomatik olarak randevu ile hasta kartı ilişkilendirilir. Bir hastaya verilmiş eski ve yeni randevuları arama, verilen randevuyu çıktı olarak hastaya verme, grup bazlı randevu listesi çıktısı alma gibi işleri kolaylaştırıcı diğer fonksiyonlar da Randevu Sisteminde bulunan birçok özelliklerden bazılarıdır.

AYRINTILAR

ARZEN GROUP

Laboratuvar Bilgi ve Yönetim Sistemi

Medware-Lis Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS), hastane laboratuvarlarının tüm bilgi yönetim ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmış, bilgi işlem sürecinin daha kolay ve daha etkin kontrol edildiği, daha hızlı ve daha verimli iş akışının sağlandığı bir bilgi yönetim sistemidir.

LBYS Bilgi Yönetim sistemlerine bağlı tüm laboratuvar cihazları tümleşik olarak çalışır. LBYS, analizörlere gönderilen ya da alınan verileri anlamlı hale dönüştürerek en uçtaki kullanıcıya ve hastaya kadar ulaştırıyor. Bir merkezdeki farklı laboratuvarları birbirine bağlıyor, birden fazla merkez ve bu merkeze bağlı laboratuvarlar tek bir sistem içinde çalışabiliyor. Hekimlerin yaptıkları istemler eş zamanlı olarak laboratuvar bilgisayarlarında görüntüleniyor. Tetkik istekleri, ilgili bölümlere otomatik olarak iletiliyor. LBYS ile manuel test işlemleri bütünüyle ortadan kaldırılıyor.

AYRINTILAR

ARZEN GROUP

Sağlık.net v2

Medware hastane bilgi yönetim sistemi Sağlık Net entegrasyonunuda içerisinde barındırmaktadır. Sağlık.Net yazılımında gerekli tanımlamaları yaparak, gönderimlerinizi otomatik olarak sistemin yapmasını sağlayabilirsiniz.

Küçük ölçekli sağlık kurumlarına özel sağlık-net yazılımımız mevcuttur. Sağlık Net bildirim başarımız %99 un üzerindedir. Verilerinizi gönderirken ihtiyacınız olacak tek şey Medware.net'in güvenlik ve performansıdır.

Sağlık net yazılımı ile geçmişe dönük istatistik alıp, eksikliklerinizi erken bir sürede farkedebilirsiniz. Sağlık net programı için hiç bir ücret ödemeden ücretsiz sunum alabilirsiniz.

AYRINTILAR

ARZEN GROUP

PACS

PACS, (Görüntü Saklama ve İletişim Sistemleri) görüntülerin saklanması, erişimi, dağıtımı ve sunumu için kullanılan yönetim sistemlerine verilen genel addır. PACS, ingilizcedeki, Picture Archiving and Communication Systems teriminin baş harflerinden oluşmaktadır. Medikal görüntülerin saklanması için dünyada kullanılan en yaygın görüntü biçimi DICOM'dur (Digital Imaging and Communications in Medicine).

PACS; Röntgen, ultrason, MR, bilgisayarlı tomografi, mamografi gibi tıp alanında kullanılan görüntü kaydedici cihazların sağladığı görüntülerin tek bir kaynaktan yönetilmesini sağlar. Bir PACS kurulumundan, görüntü işleme ve değerlendirme süreçleri tamamlandıktan sonra, istemde bulunan doktorun kendi bilgisayarından, radyoloji uzmanının raporuna ve ekindeki görüntülere ulaşabildiği, bunları hastanın diğer bulguları ile birlikte değerlendirebildiği ve gerekli durumlarda, görüntülerin, amacına uygun çözünürlüklerde, kurum ağının dışındaki kişi veya kurumlara ulaştırılabildiği bir iletişim sistemi anlaşılmalıdır. Bu anlamda bir görüntü ve iletişim yönetimi sağlanabilmesi için PACS'ın RIS (Radyoloji Informasyon Sistemi) ile bütünleşik çalışması, PACS'ın mimarisinin merkezinde RIS'in yer alması gereklidir.

AYRINTILAR

ARZEN GROUP

DocWare

DocWare sağlık alanında yıllar boyu edindiği HBYS tecrübesini şimdide mikro ve makro sağlık işletmelerine özel e-fatura, e-reçete, e-nabız uygulamalarını ve birçok özelliği tek bir platformdan kullanma kolaylığı sağlıyor.

  • Hız, programımız sizler için ekstra olarak hızlandırıldı.
  • Güvenlik, saldırı ve ataklara karşı ekstra koruma sağlandı.
  • Entegrasyon, Sağlık bakanlığı ile birleşik sistem
  • Bulut Tabanlı, fiziksel sunucusuz altyapı
  • KVKK, yönetmeliğine uygun

  • AYRINTILAR